ABBONAMENTI

ABBONAMENTI

Abbonamenti a partire da 25€ al mese! 12 MESI SOLO SALA PESI 300€ 12 MESI SOLO CORSI 300€ 12 MESI SALA PESI + CORSI 396€ (33€ al mese) 6 mesi  (sala pesi + corsi)  240€ 3 mesi (sala pesi + corsi)  160€ 1 mese (sala pesi + corsi) 65€  ...